28/02/2019| 0

Private Pilot Licence – PPL

PPL (A) HUSUSİ PİLOT LİSANSI 1.KURSUN AMACI Hussi pilot lisansı - PPL(A) almak isteyen kişiye, görerek uçuş şartları altında emniyetle uçuş yapabilmesi için, uluslararası standartlarda eğitim vermektir. PPL(A) sahibi pilot ticari olmayan uçuşlarda ücret almaksızın her hangi bir uçağın pilotu veya yardımcı pilotu olarak uçabilir. 2. KURS İÇİN GEREKLİ BELGELER Başvuru Formu, Sağlık Raporu (SHGM Tarafından Yetkilendirilmiş Hastanelerden), Adli Sicil (Sabıka) Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından) İkametgah Senedi Öğrenim Belgesi veya Diploma Fotokopisi Nüfus cüzdan fotokopisi (Önlü arkalı), 8 adet Vesikalık Fotoğraf 3. MİNİMUM YAŞ: Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak. 4. EĞİTİM SEVİYESİ: En az lise veya dengi okul mezunu olmak 5. SAĞLIK ŞARTLARI: SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından alınmış, geçerli 1. veya 2. sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir sağlık raporu almak. Private Pilot License – (PPL): There are 9 subjects for PPL, as follows – PPL Theoretical Knowledge Course: – Air Law (Hava Hukuku) – Aircraft General Knowledge (Genel Uçak Bilgisi) – Flight Planning & Performance (Uçuş Planlama ve Performans) – Human Performance & Limitations (İnsan Performansı ve Limitleri) – Meteorology (Meteoroloji) – Navigation (Navigasyon) – Operational Procedures (Operasyonel Prosedürler) – Principles of Flight (Uçuş Prensipleri) – Communications (Haberleşme, İletişim) PPL BAŞVURU
28/02/2019| 0

Airline Pilot Licence – ATPL

1. KURSUN AMACI PPL (A) lisansına sahip pilotun genel istekler için eğitimini ve becerisini arttırmaktır. Ticari Hava Taşımacılığı veya her hangi bir işletmeye bağlı bir uçağa co-pilot (2’nci pilot) veya pilot-in command (PIC) Sorumlu Pilot) yetiştirmek. Tek motorlu her hangi bir uçağa ticari hava taşımacılığı için sorumlu pilot yetiştirmek Ticari havayolu taşımacılığı için 2nci pilot yetiştirmek. 2. KURSA KATILMA ŞARTLARI -Hususi Pilot (PPL-A) Lisansı sahibi olmak, - Pilot olarak 150 saat uçuş sahibi olmak - 1.sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak - ATP Modüler Kursu almış veya alıyor olmak - Gece uçuşu (NR) yetkisine sahip olmak - Geçerli IR (A) veya Temel Aletli Uçuş Modülü Kurs Tamamlama sertifikasına sahip olmak 3. MİNİMUM YAŞ : Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak. 4. EĞİTİM SEVİYESİ: En az lise veya Üniversite mezunu olmak. 5. SAĞLIK ŞARTLARI : SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından alınmış, geçerli 1 nci sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir sağlık raporu almak. Genel Teorik Dersler (Theoretical Knowledge Course) ATPL (FROZEN) GENERAL TRAINING CONTENT: + PPL Private Pilot Licence (Özel Pilotluk Lisansı) + NR Night Rating (Gece Uçuş Eğitimi) + SE Single Engine (Tek Motorlu Uçuş Eğitimi) + ME Multi Engine (Çok Motorlu Uçuş Eğitimi) + IR Instrument Rating (Aletli Uçuş Eğitimi) + CPL Commercial Pilot License (Ticari Pilot Lisansı) ATPL TEORİ ( ATPL Eğitim Programı Teorik Dersleri): There are 14 subjects covered, grouped as follows: – Human Performance & Limitations (İnsan Performansı ve Limitleri) – Air Law & ATC Procedures (Hava Hukuku ve ATC Prosedürler) – Operational Procedures (Operasyonel Prosedürler) – VFR Communications (Görsel Uçuş Kuralları ve Haberleşme) – IFR Communications (Aletli Uçuş Kuralları) – Meteorology (Meteoroloji) – Principles of Flight (Uçuş Prensipleri) – Performance (Performans) – Flight Planning (Uçuş Planlama ve İzleme) – General Navigation (Genel Navigasyon) – Mass & Balance (Ağırlık ve Denge) – Aircraft General Knowledge (Genel Uçak Bilgisi) – Instrumentation (Alet Bilgisi) – Radio Navigation (Radyo, Telsiz Trafiği) ATPL Başvuru
Yukarı