1. KURSUN AMACI

PPL (A) lisansına sahip pilotun genel istekler için eğitimini ve becerisini arttırmaktır.

  • Ticari Hava Taşımacılığı veya her hangi bir işletmeye bağlı bir uçağa co-pilot (2’nci pilot) veya pilot-in command (PIC) Sorumlu Pilot) yetiştirmek.
  • Tek motorlu her hangi bir uçağa ticari hava taşımacılığı için sorumlu pilot yetiştirmek
  • Ticari havayolu taşımacılığı için 2nci pilot yetiştirmek.

2. KURSA KATILMA ŞARTLARI

-Hususi Pilot (PPL-A) Lisansı sahibi olmak,
– Pilot olarak 150 saat uçuş sahibi olmak
– 1.sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak
– ATP Modüler Kursu almış veya alıyor olmak
– Gece uçuşu (NR) yetkisine sahip olmak
– Geçerli IR (A) veya Temel Aletli Uçuş Modülü Kurs Tamamlama sertifikasına sahip olmak

3. MİNİMUM YAŞ :

Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak.

4. EĞİTİM SEVİYESİ:

En az lise veya Üniversite mezunu olmak.

5. SAĞLIK ŞARTLARI :

SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından alınmış, geçerli 1 nci sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir sağlık raporu almak.

Genel Teorik Dersler (Theoretical Knowledge Course)
ATPL (FROZEN) GENERAL TRAINING CONTENT:

+ PPL Private Pilot Licence (Özel Pilotluk Lisansı)
+ NR Night Rating (Gece Uçuş Eğitimi)
+ SE Single Engine (Tek Motorlu Uçuş Eğitimi)
+ ME Multi Engine (Çok Motorlu Uçuş Eğitimi)
+ IR Instrument Rating (Aletli Uçuş Eğitimi)
+ CPL Commercial Pilot License (Ticari Pilot Lisansı)

ATPL TEORİ ( ATPL Eğitim Programı Teorik Dersleri):
There are 14 subjects covered, grouped as follows:

– Human Performance & Limitations (İnsan Performansı ve Limitleri)
– Air Law & ATC Procedures (Hava Hukuku ve ATC Prosedürler)
– Operational Procedures (Operasyonel Prosedürler)
– VFR Communications (Görsel Uçuş Kuralları ve Haberleşme)
– IFR Communications (Aletli Uçuş Kuralları)
– Meteorology (Meteoroloji)
– Principles of Flight (Uçuş Prensipleri)
– Performance (Performans)
– Flight Planning (Uçuş Planlama ve İzleme)
– General Navigation (Genel Navigasyon)
– Mass & Balance (Ağırlık ve Denge)
– Aircraft General Knowledge (Genel Uçak Bilgisi)
– Instrumentation (Alet Bilgisi)
– Radio Navigation (Radyo, Telsiz Trafiği)

Yukarı