PPL (A) HUSUSİ PİLOT LİSANSI

1.KURSUN AMACI

Hussi pilot lisansı – PPL(A) almak isteyen kişiye, görerek uçuş şartları altında emniyetle uçuş yapabilmesi için, uluslararası standartlarda eğitim vermektir.

PPL(A) sahibi pilot ticari olmayan uçuşlarda ücret almaksızın her hangi bir uçağın pilotu veya yardımcı pilotu olarak uçabilir.

2. KURS İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Başvuru Formu,
  • Sağlık Raporu (SHGM Tarafından Yetkilendirilmiş Hastanelerden),
  • Adli Sicil (Sabıka) Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından)
  • İkametgah Senedi
  • Öğrenim Belgesi veya Diploma Fotokopisi
  • Nüfus cüzdan fotokopisi (Önlü arkalı),
  • 8 adet Vesikalık Fotoğraf

3. MİNİMUM YAŞ:

Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak.

4. EĞİTİM SEVİYESİ:

En az lise veya dengi okul mezunu olmak

5. SAĞLIK ŞARTLARI:

SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından alınmış, geçerli 1. veya 2. sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir sağlık raporu almak.

Private Pilot License – (PPL):
There are 9 subjects for PPL, as follows – PPL Theoretical Knowledge Course:

– Air Law (Hava Hukuku)
– Aircraft General Knowledge (Genel Uçak Bilgisi)
– Flight Planning & Performance (Uçuş Planlama ve Performans)
– Human Performance & Limitations (İnsan Performansı ve Limitleri)
– Meteorology (Meteoroloji)
– Navigation (Navigasyon)
– Operational Procedures (Operasyonel Prosedürler)
– Principles of Flight (Uçuş Prensipleri)
– Communications (Haberleşme, İletişim)

Yukarı