11/08/2013| 467 0

SHGM Yetkili Hastahaneler

Havacılık Tıp Merkezi (AMC= Aeromedical Center) Yetkili Havacılık Tıp Merkezleri: Uçuş ve havacılık personeli ile adaylarının ilk ve periyodik hava sağlık muayenelerini yapmak üzere ilgili mevzuatlarla belirlenen gerekli personel, malzeme ve teçhizata sahip, SHGM tarafından belirli süre için yetkilendirilen sağlık kuruluşlarıdır. 5431 sayılı “Sivil H …

Yukarı