Multi Crew Cooperation Eğitimi ( MCC Course )

 

MCC Eğitiminin amacı bir takımın parçası olarak çalışabilme bilincini geliştirmektir. Bu eğitim etkin ve net iletişim kurmak için teknikler içermektedir. Pilotların birbirleri olan iletişimlerini farklı uçuş senaryoları anında nasıl sağlayabileceklerine yönelik uygulamalar yapılmaktadır.

MCC eğitimi teorik yer dersi ve simülatör uygulaması olmak üzere iki farklı bölümden oluşmaktadır.

Örneklemeler ile Standart işletme prosedürlerininde aktarılabileceği MCC eğitimleri sayesinde, pilotlar PF(pilot Flying) ve PNF(Pilot Not Flying)/PM(Pilot Monitoring) görevleri esnasında iş yükü dağılımını kontrol edebilmeyi öğrenmektedir.

MCC eğitiminin amaçları karar verme, iletişim, görev dağılımı, Checklist kullanımı, ortak idare, ekip çalışması ve uçuşun tüm fazlarında; normal, anormal ve emercensi durumlarda ekibin birbirini desteklemesidir.

MCC eğitiminin temel vurgusu teknik olmayan ekip çalışma becerilerin üzerinde durulup geliştirilmesidir. Ayrıca, bu eğitimdeki amaç kişisel başarılardan çok, takım ruhunun oluşturulmasını ve ekip üyelerinin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

Bunlara ek olarak, MCC eğitimi, etkili takım liderliği ve üyeliği için gerekli olan becerileri uygulama fırsatları sağlamalıdır. Bu da PF ve PNF rollerindeki ekip üyesi öğrencileri kapsayan çalışmalar gerektirmektedir.

Ekip etkinliğini sağlamak amacıyla; öğrenciler kendi liderlik vasıflarıyla, verimli ekip çalışma teknikleri ve ikili ilişkileri arayüzüyle aşina olmak zorundadırlar. Aynı zamanda öğrenciler normal durumlardaki davranışlarının stresli ve iş yükünün ağır olduğu durumlarda ekip çalışmasını olumsuz etki yapabileceğini haberdar olmalıdırlar.

MCC kursu, Türk Pilot Akademisi’nin “Line Oriented” pilot yetiştirme bilinci kapsamında eğitim paketinin bir parçası veya pilot adaylarımızın tercihi bağlı olarak bulunmaktadır/sunulmaktadır.

NOT: Bir çok hava yolu için yeterli belgeler olsa’da bazı hava yolları aday’dan MCC kursu sertifikası (Multi Crew Coordination) yani çoklu ekip koordinasyon sertifikasi istemektedir . Bu 11 gün süren 25 saat yer dersi ve 20 saati’de Airbus 320 yada Boeing 727 NG simülatör’unde gerçek bir kaptan pilot eşliğinde yapılan bir kurstur. Bu kursta yanınıza oturan kaptan pilot ile bir kokpit’te neler yapacağınızı beraber Boeing yada Airbus’ı nasıl uçurmak gerektiğini öğrenirsiniz .

Ancak bu MCC kursu,  Type Rating’i ( Tip Eğitimi) değildir . Type Rating dediğimiz olay bir uçağı nasıl kullanmanız ve o uçak ile ilgili tüm özellikleri öğrenmeniz ve acil inis kurallarını simüle ederek ve öğrenek gercekleştirilen bir eğitimdir ve 21 gün surmektedir .

Türk Pilot Akademisi size MCC kursu opsiyonlu paketleri Londra Heatrow havalimanında CRM Europe Aviation aracılığı ile Easa Sertifikasyonu olarak sunmaktadır .

Türk Pilot Akademisi  Type Rating eğitimleri , ilerleyen zamanlarda ek hizmet olarak  sunmayı planlamaktadır.

 

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yukarı